Pátek, 31 Bře 2023
Home Spolky, sdružení Nadace Tabor
Nadace TABOR PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 12 Srpen 2011 18:30

NADACE "TABOR"

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ CENTRUM

nves vl03

V roce 1992 zakoupili manželé Anežka a Josef Krčkovi dům s pozemkem (stavení Heleny Stránské) v Nové Vsi nad Popelkou. S pomocí místních řemeslníků a umělců začala vznikat stavba, jejíž cíl byl jasný. Vytvořit místo, kde návštěvníci budou mít možnost najít sílu a povzbuzení do dalšího života. Nelze vyjmenovat všechny, kteří pomohli ať už jakýmkoliv způsobem, ale patří jim dík. Anežka odjela na jeden rok za prací do Švýcarska, aby bylo na zaplacení oken a dveří. Za pomoci přátel z celé Evropy byl dům dokončen a manželé Krčkovi začali s terapeutickými kurzy. Josef se zabýval muzikoterapií, Anežka péčí o duši. Nejprve se kurzů účastnili zájemci z Čech a Slovenska, ale po založení Akademie sociálního umění TÁBOR i místem setkání pro lidi z celé Evropy.

 

Dění v tomto centru je založena na mottu: "Člověk má objevit kdo je, odkud kráčí a kam". Najednou zjistíme, že opravdovou hodnotu života najdeme když se neuzavřeme do sebe, ale když je nám dovoleno pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Každé nové setkání nás obohacuje. Chceme vytvořit živé společenství lidí s tolerancí ke všemu okolnímu, lidí pracovitých s úctou k Matce Zemi i sobě navzájem.

 

A ti, kteří mají nejvíce na rozdávání, jsou postižení lidé. Svými tzv. nedostatečnostmi nám ukazují, co znamená celistvost člověka. Takoví lidé se dokáží opravdově radovat i opravdově hněvat. Nejsou pro nás "objektem k páchání dobrých skutků, ani žebříčkem do nebe", ale jsou pro nás připomínkou, jak málo mnohdy stačí, aby se i náš život od základů změnil.

 

Stejnou skupinou, od níž se můžeme učit a hodně naučit, jsou staří lidé. V mladém věku, plném sil, si člověk nepřipouští, že by mohl být jednou bezmocný a dětinský. Stáří odevzdává plody všem, kteří jsou ochotni je přijímat.

 

Josef Krček následoval svůj osud do Příbrami, Anežka se snaží spolu se studenty akademie, občany Nové Vsi nad Popelkou , s přáteli z ciziny a s manželem Petrem vstoupit do stop, které na zemi zanechal sv. Prokop, patron zdejšího kostela.

 

Příroda je pro duševní a tělesné blaho člověka velmi důležitá. Proto je dalším z našich cílů chov zvířat. Na polích, která jsme koupili, paseme ovce, jejichž vlnu chceme v naší vlastní dílně zpracovávat. Máme 4 kůzlata a koně. V zahradě roste zelenina, ovoce, byliny, které tvoří zdravý základ naší stravy. V budoucnu bychom se chtěli pokusit půdu obdělávat biodynamickým způsobem zemědělství. Usilujeme o koupi druhého domu, ve kterém plánujeme vybudovat chráněnou dílnu a další byty pro společné bydlení.

PhDr.Anežka Janátová


nves vl03

CÍLE NADACE "TÁBOR"

  • My lidé se potřebujeme navzájem ke společnému životu se všemi našimi nejrůznějšími povahami, stářím, schopnostmi a postiženími. Potřebujeme vědomí kontinuity celého našeho života od dětství do stáří a musíme být schopni cítit a prožít místa, na kterých je nám dáno žít. Toto platípředevším pro tzv. postižené lidi (s vrozenými vadami, vývojovými problémy a duševními poruchami) i pro lidi, kteří jsou postiženi tíží osudu či doby (výchovné problémy, závislost na alkoholu či drogách, lidé v krizích, vyčerpaní se syndromem vyhořelosti - Burn-out-Syndrom).
  • Každé postižení znamená těžkou jednostrannost - člověk ztrácí vědomí vlastního středu poté se ztrácí i v periferiích; to je nazýváno "nemocí". Ale stará moudrost praví, že na každou nemoc je odpovídající lék.
  • Každé "postižení" vyžaduje od nás "tvořivé vnímání", abychom je byli schopni poznat, rozlišit a zvolit odpovídající terapii.
  • Každé postižení nám, jako společnosti ukazuje, že nejsme a ani jsme nebyli dostatečně bdělí k problémům, které s sebou přináší doba (ničení životního prostředí, onemocnění zvířat, útěk k drogám apod.).

nves vl03

Z těchto poznatků si Nadace TÁBOR v Nové Vsi nad Popelkou v České republice stanovila jako úlohu tuto problematiku prohloubit studiem a jednotlivými metodami ji poté "obsáhnout". Toto vzdělávání probíhá pod vedením PhDr. Anežky Janátové. Nyní, po více než 10 letech, pracuje už velký počet absolventů v sociální oblasti. Naučili se najít svůj střed a formulovat smysl vlastního života; zkoušejí tedy pracovat s jednostranností bližních.

 

V našem Centru v Nové Vsi nad Popelkou (č.p. 57) bychom chtěli být schopni dávat odpovědi nejen lidem, kteří pokládají otázky, ale také těm, kteří hledají pomoc a podporu. Naším cílem je vytvořit společenství lidí tzv. "postižených". tímto pojmem nejsou myšleni jen lidé, jimž nebylo dopřáno plné mentální či fyzické zdraví, ale i lidé závislí na různých drogách této doby nebo i lidé staří (nesoběstační, eventuelně v krizi stáří). Chceme dát dohromady malou skupinu lidí - jak "postižených", tak "zdravých" - a společným životem a společnou prací ve společenství se vzájemně obohacovat.

 

K tomu je pro nás důležité respektovat všechny náboženství a náboženské směry. Nejsme svázáni žádnou ustrnulou formou učení a poznání, nýbrž z různých možností se snažíme vybrat tu nejlepší. Harmonie těla, duše a ducha je od začátku základem naší práce.

 

Příroda je pro duševní a tělesné blaho člověka velmi důležitá. proto je dalším z našich cílů chov zvířat. Na polích, která jsme koupili, paseme koně, kozy a ovce, jejichž vlnu chceme potom v naší vlastní dílně zpracovávat.

 

V naší zahradě roste zelenina, ovoce a byliny, které již tvoří zdravý základ naší stravy. V budoucnu bychom se chtěli pokusit naši zemědělskou půdu obdělávat biodynamickým způsobem. Staráme se o osm včelích společenství, která nám poskytují med a vosk.

 

Všechny tyto aktivity nemůžeme zatím vykonávat z vlastních prostředků. Proto velmi uvítáme pomoc různého druhu - finanční dary, hmotné dary, ale i rady a aktivní pomoc v domě, na zahradě, na poli, v našem novém lese atd. Usilujeme o koupi druhého domu, ve kterém plánujeme vybudovat chráněnou dílnu a další byty pro společné bydlení. Zde uvítáme jakoukoliv finanční podporu, která by nás k našemu cíli přiblížila. Nápomocni mohou být nejen jednotlivé osoby, ale i organizace, rodičovská sdružení, nadace a zainteresované společenství nebo skupiny.

 

Centrum TÁBOR je integrováno ve vesnici Nová Ves nad Popelkou. Rádi tedy uvítáme rady a pomoc Vás všech, kteří s námi spoluvytváříte společenství této obce a cítíte potřebu býti nám v našem snažení nápomocní.


nves vl03


...A SOUČASNOST!

Milí přátelé sociálně terapeutického centra Tabor,
dne 5.února 2005 se nám už narodila naše první jehňata. Jak to vše začalo?

 

Po roce 1980 jsem dokončil střední zemědělskou školu a po roce 1990 biologicko-dynamický zemědělský kurz. Pan Josef Krček mne vyzval, abych si v sociálně terapeutickém centru, které s manželkou Anežkou zakládali, vzal na starost zemědělství.

V roce 1992 zakoupili v Nové Vsi nad Popelkou pozemek se zchátralou stavbou, kterou na vlastní náklady odstranili a za krátký čas předali majetek založené nadaci. K tomu nadační stavbu podpořila Anežka svojí jednoroční zahraniční mzdou a úspěšným sháněním sponzorů ve spolupráci s paní Monique Schlegel, již jmenovala, coby svého nejlepšího spolupracovníka, předsedkyní založené Nadace Tabor.

 

V roce 1998 jsme v sociálně terapeutickém centru uvítali první mladou rodinu správců a první tři postižené. Jsme nestátní organizace a po celou dobu existence nadace jsme nedostali žádnou dotaci, pouze podporu přátel nebo vás samotných. Toto je zatím také příčinou toho, proč k nám v tomto století jezdí "postižení" již jenom na tak dlouhé pobyty, na kolik se podaří sehnat finance jejich rodičům nebo nám. V roce 1999 zapůjčila Nadace Seiler (Stiftung Seiler) ze Schlössli Ins ve Švýcarsku peníze na stavbu dílny a švédská Nadace Hanse Glasera z Järny (pocházejícího z Podkrkonoší) peníze na stavbu a na truhlářské hoblice. Pan Walter Chýle pomohl vše uvést do činnosti. Největším donátorem za posledních 10 let byl ROTARY CLUB LIBEREC - JABLONEC.

 

V letech 2001 a 2003 jsme z mimořádného daru určeného výhradně na koupi zemědělské půdy a díky bezúročné půjčce od manželů Schlegelových ze Švýcarska zakoupili celkem 4ha zemědělské půdy a necelý 1ha lesa za celkovou částku necelých 500 tisíc Kč. K tomu jsme darem od prodávajícího získali i stavební parcelu v ceně 30 000 Kč.
Když se v lednu 2004 stěhovala rodina tehdejšího správce a nikdo jsme nevěděli o možném novém správci, rozhodl jsem se konečně uposlechnout 12 let starou výzvu a plně do provozu vstoupit. S našimi syny Ondřejem a Christianem jsme zjara obdělali půdu pro brambory a pšenici, kterou jsme i vyseli. Postavili jsme ohradu pro ovce. Se studenty Akademie Tabor jsme vysázeli brambory a během roku dělali další důležité práce - přístřešky a ohrady aj. Do léta se podařilo sehnat ovce a kůzlata po 500 Kč a zakoupit huculského koně Ferdu, který v 5 letech věku nic neuměl a pomalu ho učím.

 

Zemědělské práce děláme s vypětím všech sil a jsme odkázáni na zemědělské stroje a zařízení druhých. Velmi naléhavě potřebujeme pojízdný funkční traktor (pokud to nebude možné, pak alespoň TZ4K14), dále vlek "plaťák", sekačku, pluh, secí stroj za traktor nebo za koně, obracečku a shrnovačku za traktor, brány, smyk, válce, jednu nebo více stavebních buněk, větší množství dřevěných hrabí, šrotovník, drtič ovoce, lis na ovoce, materiál na stavbu ohrad a přístřešků pro zvířata, 2 autobaterie na elektrický ohradník a další a finanční pomoc.

Finanční pomocí je i Váš placený pobyt v pokojích našeho zařízení odkud můžete podnikat výlety do Českého ráje a do Krkonoš.

Všechny zveme a děkujeme!

Petr Janát Dolista