Neděle, 21 Dub 2019
Home Spolky, sdružení Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 12 Srpen 2011 19:07

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

nves vl03

Založení SDH se datuje dnem 8. června 1882. Duší spolku byl J.J. Fučík, mladý učitel, který působil na zdejší škole. Sbor získával stále více na vážnosti. Stál u zrodu myšlenky vystavět pomník padlým ve světové válce. Slavnostně byl tento pomník odhalen 22.6.1924. Zároveň byl založen podpůrný fond pro přestárlé a nemocné členy sboru.

 

 

Dnes má SDH 115 členů,od roku 2001 je velitelem Milan Crha. Všichni máme v paměti katastrofální záplavy na Moravě v roce 1997 i v Čechách v roce 2002. Sbor uspořádal spolu s ČČK humanitární sbírku pro nejvíce postižené obce jak finanční, tak materiální.Osm členů a dalších šest dobrovolníků odjelo na odstraňování následků povodní do Lovosic, za což obdrželi od hejtmana Libereckého kraje pamětní list. Svědectví o jejich pomoci je zachyceno na filmu.. Významným rokem je také rok 1999, kdy bylo ustaveno ženské závodní družstvo. Od té doby se ženy pravidelně účastní všech soutěží v rámci okrsku i okresu. O rok později se sbor rozrostl o 16 dětí, které vytvořily dvě závodní družstva pro požární sport. Pro ně jsou také připravovány letní tábory a soustředění.

nves vl03

Každoročně SDH taneční zábavy, pořádá ples, poslední dobou ples maškarní, který si získává stále větší oblibu i návštěvnost. Organizují posezení s dechovou hudbou Táboranka u požární zbrojnice nebo na Klepandě. Pořádají zájezdy za kulturou i poznáním.

 

Vyvrcholením však byly oslavy 120. výročí trvání sboru. U této příležitosti byla odhalena soška sv. Floriána, položeny věnce k pomníku padlým a " Den otevřených dveří" přilákal velké množství zájemců místních i přespolních. Zlatým hřebem programu byl zásah mužů sboru v dobových uniformách a s historickou stříkačkou z roku 1907.

 

Od roku 2000 je SDH také pořadatelem Novoveského poháru v požárním sportu.

nves vl03

 

Zásahy:     1985 zahoření lesního porostu
1988 zahoření komína v býv.sokolovně
1989 požár garáže č. 77
1990 požár stodoly č. 41
1991 zahoření komína č. 210
2x zahoření briket u samoobsluhy
1992 drůbežárna Nová Ves n.Pop.
1993 drůbežárna Nová Ves n.Pop.
1998 drůbežárna Nová Ves n.Pop.
stodola Fejfarových
dva požáry v Lomnici n. Pop.
1999 kravín v Bradlecké Lhotě
požár na nádraží v Nové Vsi n. Pop.
2001 včelín v Nové Vsi n. Pop.
včelín Bradlecká Lhota
les na rozhraní Nové Vsi a Bělé
2002 stodola na Pohoří
2003 mlýn v Lomnici n. Pop.
Aktualizováno Pátek, 12 Srpen 2011 19:14