Pátek, 31 Bře 2023
Home Územní plán
Územní plán N.Vsi PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 01 Říjen 2014 00:00

 Územní plán Nová Ves nad Popelkou

Zastupitelstvo obce Nová Ves nad Popelkou příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, dále § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") vydává Územní plán Nová Ves nad Popelkou.

 

nves vl03

 

Opatření obecné povahy o vydání územního plánu

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního návrhu územního plánu NOVÁ VES NAD POPELKOU

 

Odkaz na veškeré informace o územním plánu obce

 

nves vl03

 

Územní plán Nové Vsi - textová část

Územní plán Nové Vsi - hlavní výkres