Pátek, 31 Bře 2023
Home Historie Historie obce
Historie obce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 24 Červenec 2011 20:32

Přesné datum založení obce prakticky neexistuje, někde se uvádí období 1200-1250, jiný zdroj však uvádí letopočet dřívější, kolem roku 1097, kdy osadníci slovanského původu dali základ i kostelíku, který zasvětili sv. Prokopu, největší osobnosti té doby. (Sv. Prokop byl roku 1204 svatořečen)

 

 Proto si také letos u příležitosti 4. sjezdu rodáků a přátel Nové Vsi nad Popelkou připomínáme 800 let od této významné historické události. I dřívější název obce se lišil od dnešní podoby. Nová Ves u Lomnice v Jičínsku - to bylo označení obce až do roku. Původní dřevěný kostelík byl několikrát přestavován, tak jak ho známe dnes, byl postaven roku 1747, o dva roky později přibyla věž. Po 1. světové válce zůstal ve věži jen jeden zvon a "umíráček". V roce 1925 byly pořízeny tři zvony nové, o které však zdejší farnost také přišla, tentokrát se 2. světové válce. O nových zvonech se dlouho hovořilo, ale doba tomu nepřála. Sen se splnil až v roce 1990, kdy ze sbírky mezi věřícími, ale ostatními občany, rodáky, organizacemi se pořídily dva nové zvony z díly v Brodku u Přerova. Velký zvon o váze 300 kg je zasvěcen sv. Prokopu, na malém zvonu je obraz sv. Anežky. 2. března 1991 byly zvony slavnostně posvěceny, za hojné účasti široké veřejnosti, a 9. dubna vyzdviženy a usazeny za pomoci techniky do věže. Zvony byly pořízeny nákladem 150 000 ,-Kč.

nves vl03

Ani budova fary nezůstala beze změn. Tak jako všechny budovy v minulosti, i tato byla původně dřevěná, letopočtu však nedochovaného. Byla zbourána a v letech 1787- 88 postavena zděná. Ale jak čas ukázal, opět nevyhovovala, a proto se zase zbourala, a v roce 1893 už stála budova nová, už s jedním poschodím. Zub času ukázal svou nepřívětivou tvář a postupně neobydlená fara začala notně chátrat. Proto zastupitelstvo obce zahájilo jednání o případné koupi. Jednání se protahovala, až v roce 2001 došlo rozhodnému okamžiku a zhruba za 500 tisíc korun obec tento objekt i s přilehlými pozemky od římsko-katolické církve koupila se záměrem výstavby domu s pečovatelskou službou. V krátké době bylo zadáno vypracování projektové dokumentace. Bohužel k jeho realizaci se zatím v obecní pokladně nenachází tolik finančních prostředků, i když bychom rádi starým spoluobčanům umožnili strávit poslední dny života v rodné vsi.

nves vl03

Také osud budovy staré školy není nějak optimistický. Pro nevyhovující hygienické i provozní podmínky se základní škola v roce 1986 přestěhovala do nové budovy mateřské školy /otevřené v roce 1978/, protože v té době už bylo první poschodí prázdné. Hodně se tenkrát také hovořilo o generální rekonstrukci budovy, dokonce už byla zpracovaná projektová dokumentace. Ale vzhledem k tomu, že stále klesal počet narozených dětí, postupně se od záměru upustilo. Od roku 1991 přešla mateřská škola opět pod obec, v roce 1993 byla obě ředitelství sloučena v jedno, takže dnes už samostatně mateřská škola neexistuje, ale oficiální název zní: Základní a mateřská škola v Nové Vsi nad Popelkou. Ani tato budova nezůstala ušetřena pohrom - v roce 1982 vypukl požár v půdním prostoru.Druhé poschodí proto na půl roku obsadili řemeslníci, aby provedli potřebné opravy. V roce 1994, při průtrži mračen se odtrhla několik plechů na střeše a voda promáčela část stropu. V prosinci 2003 při větrné smršti byla severní část střechy zničena úplně. Místy bral vítr plech s lepenkou i s prkny.Naštěstí vše proběhlo bez deště, takže nedošlo k ještě větším ztrátám .Firma NOVESTA okamžitě provedla nutné úpravy, ale na celkovou opravu střechy dojde až v jarních měsících roku 2004.

nves vl03

Naši pozornost si jistě zaslouží i náš kulturní dům. Ale vraťme se na samý začátek. K pohostinství , vlastně k sálu, bylo v letech 1957-60 přistaveno jeviště, na tehdejší dobu velice moderní, vyhovující i v dnešní době. Postupně začalo pohostinství i sál chátrat. Našla se nadšená parta lidí ochotných o sobotách a nedělích věnovat čas i elán společnému dílu. V roce 1978 se začalo s demolicí starého pohostinství a hned začal čilý stavební ruch .V roce 1982 bylo nové pohostinství předáno veřejnosti. Pro zajímavost uvádím přehled o hostinských, kteří zde působili : Fingerovi, Bartíkovi, Herrmannovi a opět Fingerovi.V roce 2003 investovala obec do úprav v kuchyni pohostinství téměř půl milionu Kč, aby tak vše vyhovovalo přísným hygienickým předpisům EU. Při výstavbě sálu však chyběl dostatečný prostor pro společenské aktivity spolků. Proto se kulturní život přestěhoval do sokolovny. 23. června 1984 byl nový sál za přítomnosti většiny místních občanů a hostů slavnostně otevřen. A tak se začal v Nové Vsi nad Popelkou rozvíjet bohatý kulturní život. Divadelní spolek "Slovan" každoročně připravil divadelní představení, konaly se koncerty významných hudebních skupin i populárních zpěváků, zavítali k nám také známí filmoví herci. Jistě stojí zato si některá jména připomenout: Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Standa Procházka, Petr Novák, Petr Spálený, Josef Zíma, Michal Tučný, Věra Martinová, Jožka Černý, i nedávno zesnulá Helena Růžičková. Se svým koncertem tu také vystupovala skupina Black Wards - mladí nástupci legendární skupiny The Beatles. Po zániku KK JZD i Slovanu však naši občané nepřicházejí o radost z divadelních představení. Každoročně se u nás představí Divadelní spolek Tyl z Lomnice nad Popelkou .Sál v žádném případě nezůstává opuštěný. Aktivní TJ Sokol tady zajišťuje pravidelné cvičební hodiny prakticky pro všechny věkové skupiny, hraje se tu volejbal, stolní tenis, v zimním období zde ladí formu úspěšní novoveští fotbalisté.

nves vl03

Dlouho měla Nová Ves nad Popelkou jen malé koupaliště.Dík tehdejšímu předsedovi JZD Ladislavu Noskovi a ostatním členů MNV se po dlouhých jednáních začalo v roce 1969 s výstavbou bazénu velkého, který byl otevřen při 1. sjezdu rodáků v roce 1974. V minulém roce se za přispění státní dotace na rozvoj turistického ruchu v rámci Mikroregionu Tábor provedla rekonstrukce malého bazénu včetně filtrace , a tak se můžeme pochlubit jedním z nejhezčích dětských bazénů v okolí.

nves vl03

Při 1. sjezdu byla také předána Sboru požární ochrany, jak zněl tehdy název pro Sbor dobrovolných hasičů, nová budova požární zbrojnice, na jejíž stavbě odpracovalo mnoho tisíc brigádnických hodin členové sboru i ostatní občané Nové Vsi nad Popelkou. Protože se začal zdárně rozvíjet požární sport i u nás, SDH si pronajal od obce pozemky za požární zbrojnicí, provedl tu nutné terénní úpravy a prostor nyní slouží k tréninkům i k vlastním soutěžím. Pro pořádání soutěží se však muselo vyměnit nevyhovující elektrické vedení po sloupech za vedení kabelové,aby se zajistila bezpečnost všech zúčastněných

nves vl03

Na podzim roku 1968 se také dokončila výstavba nové samoobsluhy, která jako jediná nebyla budována v akci "Z" Patřila Spotřebnímu družstvu Jednota Jilemnice. Jako první vedoucí zde až do odchodu do důchodu v roce 1980 působil Josef Kynčl. V roce 1996 obec budovu od Jednoty koupila, a tím se stala pronajímatelem pro další zájemce. Po Vlastimilu a Aleně Bičíkových si ke konci minulého roku samoobsluhu pronajala Hana Zajícová. Krámek na vsi není v žádném případě zlatý důl. Je to služba těm, kteří zůstávají věrni malým obchůdkům, především starším lidem, kteří nemají tu možnost obstarat si nákupy ve velkých marketech. Proto také obec samoobsluhu koupila, aby obchod na vsi nezanikl, aby tu uprostřed vsi třeba nevznikl "mrtvý skladový prostor".

nves vl03

Ovšem za nejpodstatnější investici za uplynulých deset let je považována úplná plynofikace obce. V roce 1995 se začalo pracovat na projektové dokumentaci, následně na stavebním povolení a v roce 1997 se začalo kopat a kopat.Sen o zavedení plynu do obce se stal skutečností. První etapa se zakončila tlakovou zkouškou v září a už v říjnu byl na zemní plyn připojen první domek.Hned se připravovala projektová dokumentace pro etapu druhou, tentokrát už s přípojkami od STL po HUP/hlavní uzávěr plynu/, takže občanům ubyly starosti s obstaráváním stavebního povolení.Vlastní stavba netrvala dlouho, ale administrativní záležitosti protahovaly vydání stavebního povolení.Ke kolaudaci a propojení obou tras došlo až v prosinci 2003. Celou tuto velkou akci obec hradila jen z vlastních zdrojů, bez státní dotace nebo půjčky. Částka se vyšplhala až k 7 mil. Kč.

nves vl03

Budova obecního úřadu také volala po rekonstrukci.Přístavbou se rozšířila úřadovna OÚ, Česká pošta se přestěhovala do nových prostor po České spořitelně, která se v Nové Vsi nad Popelkou ukončila svou činnost k 31.12.1993, vznikly tu čtyři obecní byty , do kterých se hned mohly nastěhovat mladé rodiny.

nves vl03

Aktualizováno Neděle, 31 Červenec 2011 19:13