Pátek, 31 Bře 2023
Home Kultura Osobnosti Antonín Chmelík
Antonín Chmelík PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 24 Červenec 2011 20:36

ANTONÍN CHMELÍK
(5.2.1924 - 29.5.1995)

Antonín CHMELÍK
(Elektronická publikace na CD: Významné a zajímavé osobnosti Novopacka - Mgr. Bohuslav BENČ a Yvona BENČOVÁ)

Galerie některých kreseb Ant. CHMELÍKA

nves vl03

Na třetím sjezdu rodáků a přátel v roce 1994 se stal čestným občanem Nové Vsi nad Popelkou malíř, ilustrátor, kreslíř a dokumentátor - pan ANTONÍN CHMELÍK.

chmelik

Narodil se 5.února 1924 ve Žďáru u Kumburku. vyučil se knihařem, později pracoval jako modelář plastických map v Zeměměřičském družstvu Geoplan v Nové Pace. Od roku 1954 působil jako kreslič map v Kartografii n. p. Praha. Zájem o kreslení od dětských let do dovedl až do Výtvarné školy v Praze na Hollarově náměstí.

V roce 1949 došlo v Chmelíkově životě k důležité událost: tehdy ho upozornil PhDr. Jan Morávek, archivář Pražského hradu - společně s akademikem dr. Zdeňkem Wirthem, že by bylo třeba kresbou dokumentárně zachytit staré roubené chalupy v okolí Žďáru a přilehlých vesnicích. Většina jich byla v takovém stavu, že hrozila zkáza.

nves vl03

V letech 1959 až 1967 zvěčnil všechny roubené chalupy Bradlecké Lhoty, Syřenova, Újezdce, Žďáru u Kumburku a Nové Vsi nad Popelkou. Tyto kresby se staly součástí místních kronik. Během dvaceti let zdokumentoval Antonín Chmelík více jak 300 objektů lidového stavitelství, z nichž mnohé již neexistují nebo jsou přestavěny.

Pro expozici Městského muzea v Lomnici nad Popelkou zhotovil v letech 1975 - 1978 kopie 11 listů Lomnického kancionálu z let 1578-1583, který se nachází v pražském Klementinu.

nves vl03

V letech 1971-1972 zachytil Antonín Chmelík pro Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze ve svých kresbách 20 roubených staveb z okolí Lomnice nad Popelkou jako součást dokumentace lidového stavitelství severovýchdních Čech. Jako výraz uznání za tuto dokumentační činnost zařžadil PhDr. Josef Vařeka Antonína Chmelíka do Slovníku lidového stavitelství, který vyšel ve Státním nakladatelství technické literatury v roce 1981 v Praze.

V roce 1972 vznikla dokumentačně cenná perokresba bývalých dřevěných domů na náměstí v Lomnici nad Popelkou jako součást pamětního tisku k výstavě - Historická Lomnice nad Popelkou.

nves vl03

Soubor svých kreseb vystavoval Antonín Chmelík v roce 1967 v Nové Vsi nad Popelkou. V Městském muzeu v Lomnici nad Popelkou uskutečnil výstavy v letech 1971, 1974, 1979, u příležitosti šedesátin v roce 1984, poslední výstava se konala v roce 1999 čtyři roky po jeho smrti. Antonín Chmelík vystavoval také v Jičíně, Starých Hradech u Libáně, v Železnici, Syřenově a dalších místech.

Druhou stránku kreslířské tvorby Antonína Chmelíka (kromě dokumentace lidového stavitelství) představuje vlastivědná výtvarná činnost (kresby hradů, zámků, pohledy do krajiny, ilustrace písní, pozvánky, diplomy).

nves vl03

Chmelíkova manželka Miroslava věnovala po jeho smrti část pozůstalosti lomnickému muzeu a druhou část Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech u Libáně.

 

Antonín Chmelík zemřel 29. května 1995 v Praze.

nves vl03

"Nyní mám před sebou soubor jeho kreseb z Českého ráje a s překvapením zjišťuji, že nemusím putovat za devatery hory či sedmery řeky, nemusím vybíhat na vyhlídku svého rodného města, vždyť ta místa pověstí reálných či vymyšlených mám před sebou, mám je zaklety právě Chmelíkovým perem a štětcem do trvalé, věčné podoby."

- PhDr. Miroslav Ivanov - ("Nad kresbami Ant.Chmelíka")

nves vl03Použité materiály:
:-: Významné a zajímavé osobnosti Novopacka - Mgr. Bohuslav BENČ a Yvona BENČOVÁ (elektronická publikace na CD)
:-: Katalog k výstavě "Antonín Chmelík - obrazy a kresby z rodného kraje" r. 1979
:-: Katalog k výstavě "Antonín Chmelík: Hrady, zámky a krajiny Českého ráje" r. 1984
:-: Lomnické noviny č. 1 r. 2004 - Před 80 lety se narodil Antonín Chmelík - autor. Vl.Mikule.

nves vl03


Antonín CHMELÍK
(Elektronická publikace na CD: Významné a zajímavé osobnosti Novopacka - Mgr. Bohuslav BENČ a Yvona BENČOVÁ)

Galerie některých kreseb Ant. CHMELÍKA

SEZNAM VÝTVARNÉ A VLASTIVĚDNÉ ČINNOSTI

1940-1941 ROUBENÁ CHALUPA čp. 43 V SYŘENOVĚ. Kresba perem.
HRAD KUMBURK. Kresba perem.
ZBEČNICKÉ CHLEBY. Povídka pro mládež.
(Otištěno v časopise MLADÝ HLASATEL, roč. V. a VI.)
1945-1961 KNIHOVNÍKEM MÍSTNÍ LIDOVÉ KNIHOVNY VE ŽĎÁRU U KUMBURKU
1947 MAPA KATASTRU OBCE SYŘENOVA, se soupisem starých pomístních jmen. (Kolorovaná kresba 150x200cm)
1958-1969 KRESBY VŠECH ROUBENÝCH CHALUP V OBCÍCH:
BRADLECKÁ LHOTA, NOVÁ VES N. p., SYŘENOV, ÚJEZDEC, ŽĎÁR U KUMBURKU
1964-1967 KRESBY V OKRESNÍCH NOVINÁCH ROZVOJ
1966 PŘEDNÁŠKA O MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI MĚSTA ŽELEZNICE.
(Regionální vlastivědný kroužek města Jičína v Praze.)
1967-1969 ILUSTRACE K ČLÁNKŮM ING. ANT. OTMARA: O HRADU TROSKÁCH V ČESKÉM RÁJI.
(Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. Osvětová beseda v Sobotce.)
1967 VÝSTAVA KRESEB ROUBENÝCH CHALUP V NOVÉ VSI NAD POPELKOU.
1967 VÝSTAVA KRSEB V SEMILECH. (Muzeum dělnického hnutí v Semilech)
1968 VÝSTAVA KRESEB: BRADLEC - HRAD ŽELEZNICKA.
(Vlastivědné muzeum v Železnici)
1971 VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB Z LOMNICKA N. POPELKOU.
(Vlastivědné muzeum v Lomnici nad Popelkou.)
1971-1972 DOKUMENTÁRNÍ KRESBY ROUBENÝCH CHALUP Z OBCÍ:
NOVÁ VES NAD POPELKOU, SYŘENOV, ŽĎÁR U KUMBURKU.
(Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd v Praze.)
1972 DŘEVĚNÉ DOMY NA NÁMĚSTÍ V LOMNICI NAD POPELKOU.
(Pamětní tisk k výstavě: Historická Lomnice nad Popelkou. Kresba perem.)
1973 NÁMĚSTÍ V LOMNICI NAD POPELKOU V POLOVINĚ XIX. STOL.
Pozvánka k výstavě stého výročí pobytu B.Smetany v Lomnici nad Popelkou.
(Muzeum Bedřicha Smetany v Praze.)
1974 SOUPIS POMÍSTNÍCH JMEN V OBCÍCH: SYŘENOV, ÚJEZDEC, ŽĎÁR U KUMBURKU.
(Ústav pro jazyk český, Československá akademie věd v Praze.)
1974 VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB Z LET 1940 - 1974.
(Vlastivědné muzeum v Lomnici nad Popelkou.)
1975 ČESTNÁ UZNÁNÍ. Kresby perem.
(Jednotné zemědělské družstvo Nová Ves nad Popelkou.)
1977 VZPOMÍNKA NA DOMOV. Kresba perem.
(Městské muzeum v Lomnici nad Popelkou.)
1975-1978 KOPIE 11 LISTŮ LOMNICKÉHO KANCIONÁLU Z LET 1578 - 1583.
(Městské muzeum v Lomnici nad Popelkou.)
1979 OBRAZY Z RODNÉHO KRAJE.
(Městské muzeum v Lomnici nad Popelkou.)
1981 VÝSTAVA KRESEB LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČESKÉHO RÁJE.
(Osvětová beseda Libáň - Staré Hrady.)
1979-1982 ČESTNÁ UZNÁNÍ S KRESBAMI HRADŮ ČESKÉHO RÁJE.
(Tělovýchovná jednota Sokol, odbor turistiky v Železnici.)
1983 KRAJINY ČESKÉHO RÁJE. (Vlastivědné muzeum v Železnici.)
1984 ILUSTRACE VE ZPĚVNÍKU JOSEFA KRČKA: NEDALEKO KOZÁKOVA
Vydal: SUPRAPHON Praha
1984 HRADY, ZÁMKY A KRAJINY ČESKÉHO RÁJE.
(Městské muzeum v Lomnici nad Popelkou.
VÝSTAVA K ŠEDESÁTINÁM ANTONÍNA CHMELÍKA.)
Aktualizováno Pondělí, 01 Srpen 2011 18:59