Pátek, 31 Bře 2023
Home Kultura Škola
Škola PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 24 Červenec 2011 20:45

ŠKOLA


Historie školy v Nové Vsi n. Pop. (Josef Jan Fučík)


nves vl03

Základní škola

Zdejší základní škola je organizovaná jako dvojtřídní se školní družinou. Ve školním roce 2001/2002 se zavedl ke stávající čtyřem ročníkům ještě ročník pátý, ale bohužel se tento stav udržel jen po dva roky.

 

Jak už bylo uvedeno, od roku 1986 sídlí ZŠ v budově MŠ, od 1.září 1993 se obě ředitelství sloučila a od 1.1.2003 přešla škola na právní subjektivitu. Po odchodu dlouholeté ředitelky Ludmily Vaňoučkové do důchodu byl v roce 1994 jmenován do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Pavel Antoš ze Staré Paky. Zde působil jeden rok a pak odešel na Školský úřad v Semilech. Po jeho odchodu se u nás ředitelé, lépe řečeno ředitelky, prakticky po roce střídali. (M. Kynčlová, M. Vitulová,D. Věchtová,A. Hůlková), až po současného ředitele Mgr. Viléma Celfla z Lomnice nad Popelkou. Ke změnám docházelo i u ostatních vyučujících (H. Kutková, J. Rohlena,L. Cermanová). Dnes působí na škole kromě ředitele učitelka Kateřina Jandová a Alena Kynčlová, která je stálicí pedagogického sboru a vede školní družinu.Také obsazení školní kuchyně je stálé. Po odchodu do důchodu Marie Rejmanové se o zdravé stravování stará Zdena Mizerová a Jaroslava Fajfrová, která je zároveň i vedoucí školní jídelny.Protože počet strávníků neustále klesal, nabídlo ředitelství školy možnost odebírání obědů i širší veřejnosti. Tuto nabídky využili jak občané místní, tak ze Syřenova a Žďáru u Kumburku. Školnice Ilona Svobodová odešla na mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila Jana Elsnerová.

nves vl03

Školní rok 1996/97 začínal ve třídách vybavených novým nábytkem, k dalším úpravám , tentokrát stavebním, došlo o prázdninách roku 2001. Do stísněného prostoru družiny se přestěhovala jedna třída, družina se spojila s jídelnou a tím získala dostatečný prostor pro rozvoj svých aktivit, je tu místo pro počítače, je tu místo pro hry i zábavu. Pro zřízení 5. ročníku se musely vybudovat i vyhovující WC.

 

V novoveské základní škole se učí podle programu Základní škola, na doplnění výuky žáci absolvují plavecký výcvik v jilemnickém bazénu, zdokonalují se v bruslení na lomnickém zimním stadionu nebo se využívá přírodní ledová plocha v obci.Využívá se také místní lyžařský vlek. Základní návyky v dopravní výchově si děti osvojují na dopravním hřišti. Žáci se zapojují do sběru léčivých bylin, vystupují s kulturním programem při zasedání zastupitelstva obce, při vítání občánků. Účastní se turnaje ve stolním tenisu i lehkoatletických závodů,zdravotní kroužek reprezentoval naši školu v okresní soutěži. K závěru každého školního roku neodmyslitelně patří výlet za poznáním blízkého i vzdálenějšího okolí. Velkým zážitkem byl několikadenní pobyt v Krkonoších, či dvoudenní výlet do Orlických hor, plni dojmů se žáci vraceli z Prahy, Bozkovských jeskyní a dalších míst našeho kraje.

nves vl03

Obě školy se účastní společných akcí, navštěvují divadelní představení v Lomnici nad Popelkou a v Semilech, jindy zase herci přijedou za dětmi do Nové Vsi nad Popelkou.

 

Je škoda, že počet žáků ve zdejší škole neustále klesá, o čemž svědčí i uvedená statistika.Věříme, že v budoucnu se situace zlepší a Základní a mateřská škola v Nové Vsi nad Popelkou nebude muset bojovat o přežití.

Školní rok:     1983/1984 52 žáci
1993/1994 37 žáků
2003/2004 16 žáků

nves vl03

Mateřská škola

Mateřská škola začala v roce 1994 pracovat pod vedením Mgr.Pavla Antoše ze Staré Paky, který byl jmenován ředitele Základní a mateřské školy v Nové Vsi nad Popelkou. Během let došlo k několika změnám a od roku 2003 po udělení právní subjektivity byl jmenován ředitelem Mgr.Vilém Celfl z Lomnice nad Popelkou. S dětmi pracovaly učitelky Dana Crhová a Marie Kynčlová, která po zvolení starostkou obce odešla, a na místo nastoupila Soňa Hejduková z Lomnice nad Popelkou. Za školnici Ilonu Svobodovou, která nastoupila na mateřskou dovolenou přišla Jana Elsnerová. 15. května, za přítomnosti zástupců Školského úřadu v Semilech, školní inspekce, OÚ, současných i bývalých zaměstnanců MŠ a dalších hostů proběhla oslava 20 let od otevření nové budovy. Vzpomínalo se nad kronikou, nad fotografiemi. Bylo to příjemné posezení, ale hlavně setkání . Všechny prostory byly vyzdobeny pracemi dětí.Druhý den byla budova otevřena široké veřejnosti. V roce 1994 navštěvovalo MŠ 28 dětí. Během let počet dětí klesal . V e školním roce 2003/2004 je k docházce zapsáno 19 dětí. Život v mateřské škole je plný tvořivé práce a v průběhu dne se prolínají všechny výchovné složky. Výtvarné práce a výrobky z různých materiálů zdobí interiér budovy a jsou obměňovány podle ročních období.Dobrou tradicí se staly zářijové výlety do Jičína - města pohádek. Děti navštěvují kurzy plavání, bruslení. Paní učitelka Hejduková ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem pro vady řeči v Liberci zajišťuje logopedickou pomoc. Děti jezdí do divadla v Lomnici nad Popelkou, do Semil, na divadelní přestavení zajely až do Mladé Boleslavi a Hradce Králové.V posledních letech přijíždějí herci s nápaditě nastudovanými loutkovými pohádkami za dětmi do MŠ. Při všech těchto aktivitách MŠ úzce spolupracuje se školou základní. Pravidelné výlety na ukončení školního roku jsou zaměřené na poznávání přírodních krás a kulturních památek našeho kraje. Děti již poznaly Bozkovské jeskyně, hrad Rotštejn a Valdštejn, Kopicův statek, Klokočské průchody, jeskyni Postojnou, mlýn v Roztokách u Semil, farmu bílých jelenů u Rovenska p. Tr., letiště ve Vrchlabí, ZOO v Liberci. Tyto výlety a účast na různých sportovních a kulturních akcích umožňuje dobrá spolupráce s firmou ZEOS v Lomnici nad Popelkou a řidičem Ladislavem Mizerou při zajištění dopravy. Ta to jim patří velké DĚKUJEME!! Zajistit dětem příjemný pobyt ve školce a jejich všestranný rozvoj pomáhá i obecní zastupitelstvo , které v roce 1995 odsouhlasilo vybírání měsíčního příspěvku ve výši 120,-Kč od rodičů , v roce 1997 se tento příspěvek zvýšil na 150,- Kč. Díky tomu, si děti mohou hrát v dětské kuchyňce, česat v kadeřnictví, stavět domy a hrady z molitanové, papírové a pryžové stavebnice, bydlet ve velkém látkovém nebo dřevěném domečku, sestavovat autodráhu nebo cvičit na gymnastické dřevěné sestavě, hrát na různé hudební nástroje,všestranně se rozvíjet v při hrách s dalšími a dalšími hračkami. Výše již přesáhla 100 000 Kč. Věříme, že naše krásná, moderní mateřinka pro nedostatek dětí nezanikne a že bude tím prvním, radostným stupínkem ke vzdělání .

nves vl03

Aktualizováno Úterý, 02 Srpen 2011 17:28