Pátek, 31 Bře 2023
Home Turistika Doprava
Doprava PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 24 Červenec 2011 21:00

29.5.2004 se v Lomnici n. P. uskutečnila historická jízda a v Městském muzeu výstava u příležitosti 100. výročí zahájení let stavby dráhy Skalsko-Ml.Boleslav-Stará Paka!!!

Na jižní straně obce vede železnice Stará Paka - Mladá Boleslav, středem obce silnice od Lomnice do Nové Paky. Spojení s okolím má obec dobré jak po železnici tak i četnými autobusy.

 

Jízdní řády

Podrobné informace o odjezdech vlaků v Nové Vsi - platné od 9.12.20112

ŽELEZNICE

Oblast Lomnicka postrádala až do roku 1858 přímé železniční spojení. Doprava byla zajišťována poštovními dostavníky a povozy. V roce 1858, konkrétně 26.listopadu 1858 byl zahájen provoz na části tratě pardubicko-liberecké dráhy, na úseku Horka u Staré Paky - Turnov. Tento úsek navazoval ve stanici Horka na trať do Jaroměře a do Pardubic. Byl to jeden z nejobtížnějších úseků celé Pardubicko-liberecké dráhy. K nejzajímavějším stavbám na tomto úseku patří pět tunelů, 18m vysoký most přes údolí Rokytky, vysoký kamenný viadukt přes údolí Popelky u Ústí, dvoupatrový most u Libštátu a také most přes Jizeru u Rakous. Při stavbě posledně uvedeného mostu bylo poprvé v Rakousku použito Schiffkornovy mostní konstrukce. Stanice stará Paka byla postavena jako stanice III. třídy, kdežto dnes podstatně méně využívaná stanice Horka u Staré Paky jako stanice II. Třídy. Proto při výstavbě tratě Rakouské severozápadní dráhy z Chlumce nad Cidlinou resp. Ostroměře do Trutnova resp. Kunčic nad Labem v roce 1871 musela být stanice Stará Paka rozšířena. Byla postavena nová staniční budova mezi tratí Pardubicko-liberecké dráhy a tratí Rakouské severozápadní dráhy. Původní přijímací budova byla přestavěna na obytnou. Důležitá byla také výstavba výtopny s točnou a vodárnou.

Nejblíže Lomnici nad Popelkou ležela stanice Libštát (dnes Košťálov). Zastávka Bělá u Staré Paky byla otevřena až v roce 1905, zastávka Libštát až v roce 1948. K většině vlaků jezdily z Lomnice do Libštátu dostavníky, které byly hojně využívány v obou směrech. Do této stanice jezdila několikrát denně i lomnická pošta. Také většina obchodníků a průmyslníků brzy pochopila důležitost železnice a začala využívat libštátské stanice. Již v letech 1887 - 1888 muselo být kolejiště ve stanici rozšířeno. Stavbu prováděl podnikatel staveb Josef Baldi se Stanislavem Hyblerem.

První projekt na připojení Lomnice nad Popelkou k železniční síti pochází z roku 1896. V tomto roce byl předložen projekt na výstavbu místní dráhy Ktová - Lomnice nad Popelkou - Stará Paka. Počítalo se s tím, že v Ktové se tato trať napojí na rovněž projektovanou trať (projekt z roku 1895) ze Mšena, Sudoměře-Skalska a Dolního Bousova. Ze Staré Paky do Ústí u Staré Paky měla být užívána trať Stará Paka - Turnov, odtud trať měla vést v přibližně dnešní trase do Lomnice nad Popelkou a odtud přes Stružinec a Tuháň do náročnějšího úseku u Tatobit a Žernova, dále přes Rovensko pod Troskami do Ktové, kde se měla napojovat na trať z Dolního Bousova. Tento plán byl později přepracován a do dnešní podoby byl projekt upřesněn v roce 1897.

Od prvního projednání projektu až do odevzdání tratě do provozu uplynulo více jak 10 roků. 10. května 1897 byla podniku zabezpečena zemská garance a přípravný výbor mohl zažádat o koncesi. Po rozsáhlých, 7let trvajících přípravných pracích, po přehlídce trati a staniční komisi, byla konečně v roce 1904 udělena koncese. Koncesní listinou č. 19 ze dne 19. února 1904 byla udělena koncese ke stavbě a provozu místní dráhy se Sudoměře-Skalska do Staré Paky městskému tajemníku Jindřichu Mašťálkovi ze Sobotky, Václavu Hanouškovi z Mladé Boleslavi, továrníku Theodoru Mastnému z Lomnice nad Popelkou, okresnímu inženýru Václavu Michalovi z Mladé Boleslavi a Cyrilu Papiškovi - statkáři ze Všelis.

Stavba úseku z Dolního Bousova do Staré Paky byla zadána v únoru 1904 firmě J.M.Köhler a syn z Aše. Byla to velmi náročná stavba. Potíže způsobilo napojení na místní dráhu Mšeno - Dolní Cetno v Sudoměři-Skalsku, napojení na Českou severní dráhu v Mladé Boleslavi, překročení Jizery, horský terén v oblasti Kyjí u Jičína. Zařizovací kapitál celé tratě činil 9,145.000 korun, z toho zem zaručila 72,36% obnosem 6,617.600 korun. V Lomnici nad Popelkou byla zahájena stavba 26. května 1904. Na stavbě pracovali i italští dělníci.

Na horském úseku u Kyjí musely být kopány hluboké zářezy ve skále, byly zde navršeny též četné náspy. Stavba tratě u Kyjí a Lomnice však měla tak značný význam pro poznání geologické minulosti Lomnicka. Zasloužil se o ně především ředitel dívčí školy v Lomnici nad Popelkou - Jan Benda. Shromáždil velké množství zkamenělin živočichů a rostlin z pobřežní části sladkovodního permského jezera, které se zde v minulosti nacházelo. Potíže při stavbě však nezpůsoboval jen terén, ale např. v úseku u Nové Vsi nad Popelkou bylo nutno protipožárně opatřit mnoho domů nebo je dokonce vykoupit a zbourat.

Úsek ze Sudoměře-Skalska do Sobotky byl otevřen 26. listopadu 1905, poté následoval úsek Stará Paka - Lomnice nad Popelkou 1. června 1906 a jako poslední byl dokončen úsek Lomnice nad Popelkou - Sobotka. Stalo se tak 24. listopadu 1906. V Libuni "naše" dráha křižovala místní dráhu Jičín - Turnov, která byla dána do provozu 19. října 1903. Po zahájení provozu na trati do Sobotky byla libuňská stanice rozšířena o dvě nové koleje a byla obsazena výpravčími.

U příležitosti příjezdu prvního vlaku do Lomnice nad Popelkou byla uspořádána "domácí oslava s přátelským večírkem". V 17.00 odjel z Lomnice zvláštní vlak a v 18.19 se okrášlen vrátil zpět. Společnost místní dráhy zakoupila celkem čtyři stroje řady 99, u ČSD řady 320.0. Lokomotivy byly označeny nejen čísly, ale měly i svá jména.

V souvislosti se zahájením provozu na trati Stará Paka - Lomnice nad Popelkou byla také rekonstruována stanice ve Staré Pace. Stará přijímací budova z roku 1858 byla zbourána a na jejím místě vyrostla malá přijímací budova místní dráhy. K ní byla přes kolejiště postavena železná lávka. Později, v letech 1912 - 1913, byla stanice znovu přestavována až do podoby, v jaké ji známe dnes.

V km 64.548 a v nadmořské výšce 475 m byla vybudována stanice Lomnice nad Popelkou. Postavena byla typizovaná dvoupatrová přijímací budova, dřevěné skladiště a další podružná stavení.

100 LET OD ZAČÁTKU STAVBY DRÁHY - 25.6.1904

V sobotu dne 29.6.2004 se uskutečnila u příležitosti 100.výročí zahájení stavby železnice Stará Paka - Skalsko jízda historickým motorovým vozem M131,1081 "HURVÍNEK" (rok výroby 1949).

Plánovaný příjezd do Lomnice n. Pop. byl podle jízdního řádu na 10.15, tak aby cestující stihli výstavu v Městském muzeu s názvem "Než přijel do Lomnice první vlak aneb 100 let od zahájení stavby místní dráhy", která začínala od 11 hodin.

K vidění jsou dokumenty, projekty, fotografie ze stavby a dobové předměty. Výstavu zahájil ředitel muzea Jan Drahoňovský a úvodní slovo přednesl ing. Jaroslav Kaplan. Velkou zásluhu na výstavě má také pan Kamil Brož, který akci věnoval spoustu času a také se ujal i funkce průvodčí při historické jízdě.
Výstava potrvá do 4.července.

Fotografie ze zdařené akce 29.5.2004:
thn00001.jpg (6K) thn00002.jpg (6K) thn00003.jpg (6K)
thn00005.jpg (6K) thn00006.jpg (6K) thn00007.jpg (6K)
thn00008.jpg (6K) thn00009.jpg (6K) thn00010.jpg (6K)
thn00022.jpg (6K) thn00016.jpg (6K) thn00017.jpg (6K)
thn00012.jpg (6K) thn00013.jpg (6K) thn00015.jpg (6K)
thn00021.jpg (6K) thn00018.jpg (6K) thn00019.jpg (6K)

JÍZDNÍ ŘÁD ČD (platný od 9.12.2012)

 

Podrobné informace o odjezdech vlaků v Nové Vsi - platné od 9.12.20112

SILNIČNÍ DOPRAVA

Středem obce vede silnice z Lomnice nad Popelkou do Nové Paky. V Brodkách pak je možno odbočit směrem na Syřenov, kde před Syřenovem je odbočka vlevo na Krsmol a dále na Novou Paku. Za Syřenovem na křižovatce Na Klepandě lze odbočit vpravo na Žďár u Kumburku s pokračováním na Ploužnici a návrat do Lomnice nad Popelkou. Tudy také jezdí místní linka.

Obcí projíždí místní autobusová linka, která vyjíždí z Lomnice nad Popelkou a jede přes Novou Ves, Syřenov a Žďár u Kumburku zase zpět do Lomnice nebo v opačném směru. Kromě místní linky projíždí obcí dálkové autobusy Semily-Hradec Králové resp. Hořice-Lomnice nad Popelkou. Časy odjezdů je možné vyčíst z níže uvedeného autobusového jízdního řádu.

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÝ

Odjezdy AUTOBUSŮ z Nové Vsi n. P.
(platné od 1.1.2012)
SÍDLIŠTĚ * KOSTEL * U BIČÍKŮ * SMĚR
05:03 05:02 05:00 < Lomnice
05:56 SEMILY-H.K.
06:53 06:50 06:47 < Lomnice
11:08 11:07 11:05 St < Lomnice
13:06 13:07 13:09 >Lomnice
15:06 15:07 15:09 >Lomnice
16:51 16:52 16:54

>Lomnice

16:58 Hořice-Lomnice
Aktualizováno Sobota, 16 Únor 2013 16:53