Obecně závazná vyhl. 1/2016 Tisk
Pátek, 24 Červen 2016 00:00

Obecně závazná vyhláška - 1/2016

o místním poplatku za provoz a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška podrobně